HABERLER

Yatırım teşvik ilanı

İlimiz, Yahşihan İlçesi, Hacıbalı Köyünde bulunan 269 Ada 1 Parsel numaralı 94.473,00 m2 yüzölçümlü Hazine Taşınmazının 4706 sayılı Kanunun EK-3'üncü maddesi ve bu maddenin uygulamasına ilişkin çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ihale edileceğine dair ilandır.