HİZMETLERİMİZ

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

DELİCE BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

EVLENDİRME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Çiftler şahsen veya vekilleri aracılığı ile başvuracaklardır)

1. NÜFUS CÜZDANI ASIL VE FOTOKOPİLERİ

2. 4 ADET FOTOĞRAF (6 ayı geçmemiş Vesikalık olmalı)

3. RESİMLİ SAĞLIK RAPORU (Devlet Hastanesi'nde yapılacak tahlil sonucuna göre Aile Hekimi tarafından verilir.)

4. AİLE CÜZDANI (Belediyemizin Tahsilat Biriminden satın alınacaktır)

NOTLAR:

*Evraklar tamamlanmadan Nikah tarihi verilmemektedir. Lütfen ısrar etmeyiniz.

*Kadın, kendi soyadını kullanıp kullanmayacağını belirtmelidir.

 KİMLERİ EVLENDİREBİLİYORUZ?     

Ülkemizde yapılan işlemlerde Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi kullanıldığından, Kurumumuz  aracılığı ile evlenmek isteyen çiftlerde ikamet şartı aranmamaktadır. Kişilerin 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlıklarının yerinde olması gerekmektedir. Boşanmış kadınlar (mahkeme kararı olmadan) 10 aydan önce evlenemezler. Çiftlerden biri 17 yaşında ise Ailesinin yazılı rızası, 16 yaşında ise Mahkeme kararı Belediyemize ibraz edilmelidir.

DELİCE DIŞINDA EVLENECEĞİM/NİŞANLIM DELİCE DIŞINDA İKAMET EDİYOR NE YAPMALIYIZ?     

Bulundukları il/ilçe dışında evlenmek isteyenler, evlenecekleri yerdeki evlendirme memurluklarına şahsen veya vekilleri aracılığı ile başvuracaklardır.      

Evlendirme işlemlerini vekilleri aracılığı ile yürütmek isteyenlerin noterde vekâletname düzenletmeleri gerekmektedir. Bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliklerinin bulunması, ayrıca evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

NOT: NİKAH İŞLEMİNİN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILMASI ESASTIR (EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 45. MADDE) DÜĞÜN SALONLARINDAKİ NİKAH TALEPLERİ ÖZEL İSTEKTİR.

BİLGİ TELEFONU: 0318 618 50 04 DAHİLİ:112  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ