HABERLER

Sanayi dükkanlarının satışı için ihale ilanı


MÜLKİYETİ VE TASARRUFU BELEDİYEMİZE AİT DELİCE SANAYİ SİTESİ VE YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ MERKEZİ DÜKKÂNLARI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45.MADDESİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAK OLUP İHALE SATIŞ İLANI

S.NO

ADRES

NEVİ

ADA

PARSEL

ADET

İHALE TARİHİ

İHALE SAATI

MUHAMMEN BEDEL

BULUNDUĞU BLOK

BAĞIMSIZ BÖLÜM

 

 

1

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

04.09.2023

 

 

10:00

 

 

1.864.800,00

         TL

B BLOK KAT

 

 

19

 

 

2

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

180,94

 

 

04.09.2023

 

 

11:00

 

 

1.809.400,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

20

 

 

3

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

04.09.2023

 

 

12.00

 

 

1.864.800,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

21

 

 

4

 

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

04.09.2023

 

 

13:00

 

 

1.864.800,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

22

 

 

5

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

180,94

 

 

04.09.2023

 

 

14:00

 

 

1.809.400,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

23

 

 

6

 

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

04.09.2023

 

 

15:00

 

 

1.864.800,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

24

 

 

7

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

04.09.2023

 

 

16:00

 

 

1.864.800,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

25

 

 

8

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

180,94

 

 

05.09.2023

 

 

10:00

 

 

1.809.400,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

26

 

 

9

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

186,48

 

 

05.09.2023

 

 

11:00

 

 

1.864.800,00

          TL

B BLOK KAT

 

 

27

 

 

10

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

194,94

 

 

05.09.2023

 

 

12.00

 

 

1.949.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

28

 

 

11

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

189,14

 

 

05.09.2023

 

 

13:00

 

 

1.891.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

29

 

 

12

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

189,14

 

 

05.09.2023

 

 

14:00

 

 

1.891.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

30

 

 

13

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

194,94

 

 

05.09.2023

 

 

15:00

 

 

1.949.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

31

 

 

14

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

194,94

 

 

05.09.2023

 

 

16:00

 

 

1.949.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

32

 

 

15

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

189,14

 

 

06.09.2023

 

 

13:00

 

 

1.891.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

33

 

 

16

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

189,14

 

 

06.09.2023

 

 

14:00

 

 

1.891.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

34

 

 

17

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

194,94

 

 

06.09.2023

 

 

15:00

 

 

1.949.400,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

35

 

 

18

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

229,18

 

 

06.09.2023

 

 

16:00

 

 

1.833.440,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

36

 

 

19

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

222,10

 

 

07.09.2023

 

 

10:00

 

 

1.776.800,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

37

 

 

20

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

222,10

 

 

07.09.2023

 

 

11:00

 

 

1.776.800,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

38

 

 

21

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

229,18

 

 

07.09.2023

 

 

12.00

 

 

1.833.440,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

39

 

 

22

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

229,18

 

 

07.09.2023

 

 

13:00

 

 

1.833.440,00

          TL

C BLOK KAT

 

40

 

 

23

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

222,10

 

 

 

07.09.2023

 

 

14:00

 

1.776.800,00

          TL

C BLOK KAT

 

41

 

 

24

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi)

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

222,10

 

 

07.09.2023

 

 

15:00

 

 

1.776.800,00

          TL

C BLOK KAT

 

42

 

 

25

Fevzi Çakmak Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi

ASMA KATLI İMALATHANE

 

 

480

 

 

18

 

 

1

 

 

229,18

 

 

07.09.2023

 

 

16:00

 

 

1.833.440,00

          TL

C BLOK KAT

 

 

43

 

MADDE 1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Belediyemiz tüzel kişiliğine ait yukarıdaki tabloda yeri, cinsi, ada, pafta, parsel numaraları

ile yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği (Açık Teklif Usulü) ile satılacaktır.

 2. Satışı yapılacak olan taşınmazların tahmin edilen bedelleri ile ihale günleri ve ihale

Saatleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Satış ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatte başlayıp, sıra

Numarasını takip ederek her bir parselin (ayrı ayrı) satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

3.İhaleler şartnamenin taşınmaz tablosunda (listesinde) belirtilen gün ve saatte Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

4. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Delice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden öğrenebilecekleri gibi, Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesini, mesai saatleri içerisinde görebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı ayrı olmak üzere ücret karşılığında satın alabilirler.

5.  İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinden önce, ihale

Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

MADDE 2. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

         İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için, satın almak istedikleri her bir taşınmaz için yukarıdaki (liste) tabloda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı en geç ihale saatine kadar, Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesinde işlem gören TR55 0001 0006 581387973950 04 nolu Hesabına ‘yatırılacaktır.

 MADDE 3. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER (KATILIM ŞARTLARI)

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

1. Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

2. 18 yaşını doldurmuş olmak,

3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel kişiler için ikametgâh ilmühaberi, Tüzel kişiler için şirket

Merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5. Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine,

ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler

Müdürlüğünden alınacaktır),

6. İdareye (kurumumuza) herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

7. İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi

Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi aslını yahut noter onaylı suretini

İbraz etmeleri,

8. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,

9. Geçici teminatın ve (şartname bedeli) ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

(İhale dosya bedeli iade edilmeyecektir.)

10. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

Asılları (yahut noterden aslı gibidir onaylı suretleri)

11. İsteklinin bir şirket olması halinde;

a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil

Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2023 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını ibraz etmesi,

b. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgenin aslını yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,

c. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

12. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

b. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,

c. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

d. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

e. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

f. Adli Sicil Kaydı

13. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve

müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı suretleri yapılmış olan evrakların sunulması zorunludur.

İlan olunur.


SANAYİ DÜKKANLARI GÖRSEL İÇERİKLERİ:

https://www.mediafire.com/view/pbv2bk4t7tj8ms7/Ads%25C4%25B1z.jpg/file#

https://www.mediafire.com/view/0u2lpslpvfv9420/Ads%25C4%25B1z23.jpg/file#

https://www.mediafire.com/view/usnf9f9l6xdnewd/Ads%25C4%25B1z67.jpg/file#

https://www.mediafire.com/view/gx6w0i7wwsnune8/SANAY%25C4%25B0_%25C4%25B0LAN_YAZISI-1.jpg/file#

https://www.mediafire.com/view/opb9ip3vssppbee/SANAY%25C4%25B0_%25C4%25B0LAN_YAZISI-2.jpg/file#