HABERLER

Sınav sonuçları duyurusu

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

                Mahalli idarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 27.12.2023 tarihinde yapılan sınav neticesinde atanmaya hak kazanan ASIL adaylardan istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

Gerekli Belgeler :

  1. Dilekçe
  2. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
  3. Adli Sicil Kaydı
  4. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel hastanelerden alınacak) sağlık kurulu raporu
  5. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
  6. Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında fotoğraf (3 adet)

Diğer Belgeler :

  1. Yerleştirilen adaylardan, varsa ortaöğrenimi normal öğrenim süresinden fazla (hazırlık sınıfı) okuyarak bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  2. Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.
  3. Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

A – BELGE TESLİMİ

                Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 19.04.2024 tarihine kadar, 08:00 - 17:00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice / KIRIKKALE adresinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

B – DEĞERLENDİRME

                Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

                Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARI

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

KADRO UNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

ARİTMETİK ORT. BAŞARI PUANI

ASIL             YEDEK

1

HAY******    AN***

102******78

AMBAR MEMURU

LİSANS

58,85

BAŞARISIZ

2

PI***    ÇA****

384******62

AMBAR MEMURU

LİSANS

51,645

BAŞARISIZ

3

AB******    Bİ***

383******74

AMBAR MEMURU

LİSANS

0,00

GİRMEDİ

4

HA****    YA***

386******68

AMBAR MEMURU

LİSANS

57,675

BAŞARISIZ

5

MU***    YE*****

403******34

AMBAR MEMURU

LİSANS

64,235

ASIL

6

TU***    SAR***

179******58

V.H.K.İ.

LİSANS

56,155

BAŞARISIZ

7

HA***     KUT****

124******24

V.H.K.İ.

LİSANS

54,75

BAŞARISIZ

8

AH***    ÇAN****

327******48

V.H.K.İ.

LİSANS

66,055

ASIL

9

Hİ***    AK***

631******18

V.H.K.İ.

LİSANS

59,355

BAŞARISIZ

10

NA***    AT**

117******80

V.H.K.İ.

LİSANS

51,205

BAŞARISIZ

11

SEM****    KE****

343******50

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

LİSANS

0,00

GİRMEDİ

12

EY***    ÖZ***

265******70

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

LİSANS

68,705

ASIL

13

FU****    SA**

127******40

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

LİSANS

51,645

BAŞARISIZ

14

SE***     AK***   CE***

168******64

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

LİSANS

57,72

BAŞARISIZ

15

LÜT****    YI****

554******30

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

LİSANS

61,91

YEDEK